SECURIPRO

Is een vergunde bewakingsonderneming met vergunning nr. 16.1029.08 dat graag zijn bewakingsdiensten op een professionele manier naar buiten brengt.

Onze bewakingsagenten worden continu getraind om op een alerte en professionele manier tewerk te gaan.

Vandaar dat onze bedrijfsfilosofie op 3 basisprincipes steunt :

- Communicatie
- Assertiviteit
- Vastberadenheid

Wat doen wij ?

Securipro biedt u een waaier aan mogelijkheden :
- Bewaking op evenementen op basis van een op maat gemaakt veiligheidsplan
- Bewaken en beveiligen van bedrijfsgebouwen en kantoren
- Bewaking van winkelcentra en parkings
- Bewaking van werven
Kortom : activiteiten in verschillende sectoren voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen evenals voor particulieren.

 

Onze agenten :
Onze agenten hebben de vereiste opleidingen gevolgd om hun taak als bewakingsagent op een professionele en gedisciplineerde wijze uit te oefenen. Zij beschikken allen over een identificatiekaart uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dewelke het tastbare bewijs is dat zij voldoen aan de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Dit is voor u als klant de garantie dat u en uw goederen onder ons toezicht veilig zijn. Zo zal het vertrouwen dat u in ons stelt niet geschonden worden.

Onze basisprincipes :

Communicatie :
Agenten van Securipro stellen communicatie op de eerste plaats. Bij ieder conflict zullen zij eerst verbaal proberen te bemiddelen. Voor onze agenten is een goede communicatie het ideale hulpmiddel om de situatie snel onder controle te krijgen.

Assertiviteit :
Onze agenten zijn opgeleid om op een vriendelijke doch correcte manier te handelen. Zij nemen initiatief en hebben een duidelijk doel voor ogen. Zij volgen correct op wat de klant vraagt en dulden enkel uitzonderingen na overleg met de klant. Securipro-agenten sluiten geen compromissen.

Vastberadenheid :
Door hun vastberadenheid nemen Securipro-agenten altijd een duidelijk standpunt in. Zij brengen dit op een beleefde doch kordate manier over naar de betrokken partij(en) en wijken hier zelden van af.
Onze agenten zijn goed op elkaar afgestemd, hebben zin voor verantwoordelijkheid en werken nauw samen om conflictsituaties te vermijden.

Securipro BVBA KBO nr. 0475.417.091 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten in zake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot DVV verzekeringen GALILEELAAN 5 B-1210 BRUSSEL het polisnummer is C-11/3003.010/00-B